ทั่วไป

บ่อยครั้งที่เราตระหนก เวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจตรงหน้า แล้วรีบกระโจนไปหาวิธีแก้ไข // มีคำกล่าวว่า รีบจ่ายยาก่อนจะวินิจฉัยโรค ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะถือเป็นอาชญากรรม // สำหรับการทำงาน ถ้ารีบให้โซลูชั่นส์ก่อนจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก็เสี่ยงพลาดเพราะอาจจ่ายยาผิด เสียหายหนักเช่นกัน // จุดร่วมระหว่างเรื่องเจ็บไข้กับเรื่องงาน…

บ่อยครั้งที่เราตระหนก เวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจตรงหน้า แล้วรีบกระโจนไปหาวิธีแก้ไข // มีคำกล่าวว่า รีบจ่ายยาก่อนจะวินิจฉัยโรค ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะถือเป็นอาชญากรรม // สำหรับการทำงาน ถ้ารีบให้โซลูชั่นส์ก่อนจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก็เสี่ยงพลาดเพราะอาจจ่ายยาผิด เสียหายหนักเช่นกัน // จุดร่วมระหว่างเรื่องเจ็บไข้กับเรื่องงาน คือจุดไหนที่แสดงอาการ จุดนั้นมักไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง ค้นให้เจอจะได้จ่ายยาให้หายขาดไปเลยทีเดียว #NLP

By

บ่อยครั้งที่เราตระหนก เวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจตรงหน้า แล้วรีบกระโจนไปหาวิธีแก้ไข // มีคำกล่าวว่า รีบจ่ายยาก่อนจะวินิจฉัยโรค ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะถือเป็นอาชญากรรม // สำหรับการทำงาน ถ้ารีบให้โซลูชั่นส์ก่อนจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก็เสี่ยงพลาดเพราะอาจจ่ายยาผิด เสียหายหนักเช่นกัน // จุดร่วมระหว่างเรื่องเจ็บไข้กับเรื่องงาน คือจุดไหนที่แสดงอาการ จุดนั้นมักไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง ค้นให้เจอจะได้จ่ายยาให้หายขาดไปเลยทีเดียว #NLP

You may also like