ทั่วไป

บ่อยครั้งที่เราคิด ว่าเรื่องที่เจอเป็นปัญหา // อาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็ทำให้ความสุขในการทำงานหายไป เลยอาจคิดการณ์ไกล แก้ไขกระบวนการให้คนอื่นๆทำตาม เพื่อความสำเร็จแบบราบรื่น // เอาเข้าจริง พอเราลองถอยหลังมามองภาพใหญ่ อาจพบว่า มันเป็นเพียงความหงุดหงิด ขุ่นใจ…

บ่อยครั้งที่เราคิด ว่าเรื่องที่เจอเป็นปัญหา // อาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็ทำให้ความสุขในการทำงานหายไป เลยอาจคิดการณ์ไกล แก้ไขกระบวนการให้คนอื่นๆทำตาม เพื่อความสำเร็จแบบราบรื่น // เอาเข้าจริง พอเราลองถอยหลังมามองภาพใหญ่ อาจพบว่า มันเป็นเพียงความหงุดหงิด ขุ่นใจ ที่ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรต่อกระบวนการทำงาน // เจอปัญหาชัดๆ จะได้แก้ให้ตรงจุด // หงุดหงิดเริ่มจากตรงไหน เราก็ ป้องกัน ก่อนที่มันจะไปถึง #ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

By

บ่อยครั้งที่เราคิด ว่าเรื่องที่เจอเป็นปัญหา // อาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็ทำให้ความสุขในการทำงานหายไป เลยอาจคิดการณ์ไกล แก้ไขกระบวนการให้คนอื่นๆทำตาม เพื่อความสำเร็จแบบราบรื่น // เอาเข้าจริง พอเราลองถอยหลังมามองภาพใหญ่ อาจพบว่า มันเป็นเพียงความหงุดหงิด ขุ่นใจ ที่ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรต่อกระบวนการทำงาน // เจอปัญหาชัดๆ จะได้แก้ให้ตรงจุด // หงุดหงิดเริ่มจากตรงไหน เราก็ ป้องกัน ก่อนที่มันจะไปถึง #ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like