บ่อยครั้งที่ความรู้สึกล่วงหน้าต่อเรื่องนั้นๆ กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในเชิงปรากฎการณ์ มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่การจะมองให้ทะลุความกังวล ไปเห็นความแตกต่างนั้นได้ อาจต้องให้ใครซักคน มาเป็นกระจกสะท้อน มาฟังอย่างตั้งใจ ฟังในจากมุมของเค้า โดยไม่ตัดสินว่าอะไร เป็นสิ่งที่ควรเป็น // โค้ช…
ทั่วไป

บ่อยครั้งที่ความรู้สึกล่วงหน้าต่อเรื่องนั้นๆ กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในเชิงปรากฎการณ์ มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่การจะมองให้ทะลุความกังวล ไปเห็นความแตกต่างนั้นได้ อาจต้องให้ใครซักคน มาเป็นกระจกสะท้อน มาฟังอย่างตั้งใจ ฟังในจากมุมของเค้า โดยไม่ตัดสินว่าอะไร เป็นสิ่งที่ควรเป็น // โค้ช…

บ่อยครั้งที่ความรู้สึกล่วงหน้าต่อเรื่องนั้นๆ กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในเชิงปรากฎการณ์ มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่การจะมองให้ทะลุความกังวล ไปเห็นความแตกต่างนั้นได้ อาจต้องให้ใครซักคน มาเป็นกระจกสะท้อน มาฟังอย่างตั้งใจ ฟังในจากมุมของเค้า โดยไม่ตัดสินว่าอะไร เป็นสิ่งที่ควรเป็น // โค้ช มีไว้เพื่อการนี้ // ใครจะไปคิด ว่าโมเมนท์ในชีวิตประจำวัน อย่างการเถียงกัน จะเป็นทักษะสำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตเติบโต ก้าวหน้า ในอนาคต // น้องจิ้บ บินไกลมาจากนิวซีแลนด์ มาถึงก็ขอนัดหมายมาเจอกันทันที ผลที่ได้ เป็นการทำให้เรื่องกังวลในใจ คลี่คลาย เห็นภาพชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้น // สนใจรับการโค้ช inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษาระดับ ปตรี รับการโค้ชฟรี)

By

บ่อยครั้งที่ความรู้สึกล่วงหน้าต่อเรื่องนั้นๆ กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในเชิงปรากฎการณ์ มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่การจะมองให้ทะลุความกังวล ไปเห็นความแตกต่างนั้นได้ อาจต้องให้ใครซักคน มาเป็นกระจกสะท้อน มาฟังอย่างตั้งใจ ฟังในจากมุมของเค้า โดยไม่ตัดสินว่าอะไร เป็นสิ่งที่ควรเป็น // โค้ช มีไว้เพื่อการนี้ // ใครจะไปคิด ว่าโมเมนท์ในชีวิตประจำวัน อย่างการเถียงกัน จะเป็นทักษะสำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตเติบโต ก้าวหน้า ในอนาคต // น้องจิ้บ บินไกลมาจากนิวซีแลนด์ มาถึงก็ขอนัดหมายมาเจอกันทันที ผลที่ได้ เป็นการทำให้เรื่องกังวลในใจ คลี่คลาย เห็นภาพชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้น // สนใจรับการโค้ช inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษาระดับ ปตรี รับการโค้ชฟรี)

You may also like