บางที เราอาจไม่ต้องรอให้ทำบางเรื่องให้สำเร็จ แล้ว ถึงจะได้มีสิ่งที่เราอยากได้ เพราะความจริงแล้ว ในแต่วัน ระหว่างที่เราทำไป เราก็สามารถ มีมันได้ พร้อมๆกัน // สำคัญที่การตั้งคำถามให้ชีวิต ว่าเราโฟกัสไปที่ลิมิต หรือความเป็นไปได้…
ทั่วไป

บางที เราอาจไม่ต้องรอให้ทำบางเรื่องให้สำเร็จ แล้ว ถึงจะได้มีสิ่งที่เราอยากได้ เพราะความจริงแล้ว ในแต่วัน ระหว่างที่เราทำไป เราก็สามารถ มีมันได้ พร้อมๆกัน // สำคัญที่การตั้งคำถามให้ชีวิต ว่าเราโฟกัสไปที่ลิมิต หรือความเป็นไปได้…

บางที เราอาจไม่ต้องรอให้ทำบางเรื่องให้สำเร็จ แล้ว ถึงจะได้มีสิ่งที่เราอยากได้ เพราะความจริงแล้ว ในแต่วัน ระหว่างที่เราทำไป เราก็สามารถ มีมันได้ พร้อมๆกัน // สำคัญที่การตั้งคำถามให้ชีวิต ว่าเราโฟกัสไปที่ลิมิต หรือความเป็นไปได้ // การโฟกัสกับอะไรมากๆ ก็เหมือนกับการบีบบอลในมือจนเบี้ยว เสียรูป และการผ่อนแรงลง ไม่ได้ทำให้บอลมันหลุดมือไป แต่เป็นการเปิดโอกาสให้บอลได้กลับสู่รูปทรงที่ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็น // เมื่อการ์ดช่วย ย้ำเตือน และร้อยเรียงสิ่งที่บอกตัวเองมานาน ให้มันเห็นภาพอย่างจับต้องได้ // Punctum + Power of intention card // ได้รับอนุญาตให้โพสท์รูปจาก Coachee แล้ว

By

บางที เราอาจไม่ต้องรอให้ทำบางเรื่องให้สำเร็จ แล้ว ถึงจะได้มีสิ่งที่เราอยากได้ เพราะความจริงแล้ว ในแต่วัน ระหว่างที่เราทำไป เราก็สามารถ มีมันได้ พร้อมๆกัน // สำคัญที่การตั้งคำถามให้ชีวิต ว่าเราโฟกัสไปที่ลิมิต หรือความเป็นไปได้ // การโฟกัสกับอะไรมากๆ ก็เหมือนกับการบีบบอลในมือจนเบี้ยว เสียรูป และการผ่อนแรงลง ไม่ได้ทำให้บอลมันหลุดมือไป แต่เป็นการเปิดโอกาสให้บอลได้กลับสู่รูปทรงที่ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็น // เมื่อการ์ดช่วย ย้ำเตือน และร้อยเรียงสิ่งที่บอกตัวเองมานาน ให้มันเห็นภาพอย่างจับต้องได้ // Punctum + Power of intention card // ได้รับอนุญาตให้โพสท์รูปจาก Coachee แล้ว

You may also like