บางที สิ่งที่เราทุ่มเททั้งเวลา ทั้งพลัง เราก็ไม่รู้หรอก ว่าจริงๆเราทำมันไปทำไม // ลองหยุดนิ่งซักพัก แล้วเคลียร์ตัวเองให้ชัด ว่าตรงไหนที่สำหรับเรา เรียกว่าเส้นชัย จะได้รู้ว่าต้องทำอะไร ยังไง และทำถึงเมื่อไหร่ถึงจะสำเร็จ //…
ทั่วไป

บางที สิ่งที่เราทุ่มเททั้งเวลา ทั้งพลัง เราก็ไม่รู้หรอก ว่าจริงๆเราทำมันไปทำไม // ลองหยุดนิ่งซักพัก แล้วเคลียร์ตัวเองให้ชัด ว่าตรงไหนที่สำหรับเรา เรียกว่าเส้นชัย จะได้รู้ว่าต้องทำอะไร ยังไง และทำถึงเมื่อไหร่ถึงจะสำเร็จ //…

บางที สิ่งที่เราทุ่มเททั้งเวลา ทั้งพลัง เราก็ไม่รู้หรอก ว่าจริงๆเราทำมันไปทำไม // ลองหยุดนิ่งซักพัก แล้วเคลียร์ตัวเองให้ชัด ว่าตรงไหนที่สำหรับเรา เรียกว่าเส้นชัย จะได้รู้ว่าต้องทำอะไร ยังไง และทำถึงเมื่อไหร่ถึงจะสำเร็จ // การ์ดภาษาไทย สนใจเชิญ inbox ได้

By

บางที สิ่งที่เราทุ่มเททั้งเวลา ทั้งพลัง เราก็ไม่รู้หรอก ว่าจริงๆเราทำมันไปทำไม // ลองหยุดนิ่งซักพัก แล้วเคลียร์ตัวเองให้ชัด ว่าตรงไหนที่สำหรับเรา เรียกว่าเส้นชัย จะได้รู้ว่าต้องทำอะไร ยังไง และทำถึงเมื่อไหร่ถึงจะสำเร็จ // การ์ดภาษาไทย สนใจเชิญ inbox ได้

You may also like