ทั่วไป

บางที การที่เราตั้งเป้า แล้วทำไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะ // สิ่งที่กำลังอยากได้ ไขว่คว้า กับสิ่งที่กำลังจะต้องร่ำลา สูญเสียมันไป เป็นสิ่งเดียวกัน // ex // อยากสำเร็จ…

บางที การที่เราตั้งเป้า แล้วทำไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะ // สิ่งที่กำลังอยากได้ ไขว่คว้า กับสิ่งที่กำลังจะต้องร่ำลา สูญเสียมันไป เป็นสิ่งเดียวกัน // ex // อยากสำเร็จ เพราะจะได้ใช้ชีวิตไม่ลำบาก อยากมีชีวิตสบายๆ- แต่ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตชืลล์ๆ สบายๆ แต่ถ้าต้องลงมือทำอะไร – เหนื่อย หนัก นั่นแหละลำบาก // หาสาเหตุให้ชัด แล้วทางแก้มันจะมาแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องไปพยามสรรหา // Cause-Effect-Worthwhile #Coaching #NLP สนใจรับการโค้ช เพื่อหาจุดสมดุลย์ให้ชีวิต inbox มานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม -ป.ตรี โค้ชฟรี)

By

บางที การที่เราตั้งเป้า แล้วทำไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะ // สิ่งที่กำลังอยากได้ ไขว่คว้า กับสิ่งที่กำลังจะต้องร่ำลา สูญเสียมันไป เป็นสิ่งเดียวกัน // ex // อยากสำเร็จ เพราะจะได้ใช้ชีวิตไม่ลำบาก อยากมีชีวิตสบายๆ- แต่ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตชืลล์ๆ สบายๆ แต่ถ้าต้องลงมือทำอะไร – เหนื่อย หนัก นั่นแหละลำบาก // หาสาเหตุให้ชัด แล้วทางแก้มันจะมาแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องไปพยามสรรหา // Cause-Effect-Worthwhile #Coaching #NLP สนใจรับการโค้ช เพื่อหาจุดสมดุลย์ให้ชีวิต inbox มานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม -ป.ตรี โค้ชฟรี)

You may also like