บางทีเราก็คิดนะ ว่าคิดรอบด้านแล้วนี่นา มันยังจะมีอะไรอีก // ก็ถ้าปัญหามันยังเป็นปัญหา และเป้าหมายที่อยากได้เราก็ยังไปไม่ถึงซักที // จังหวะนี้ล่ะ เราอาจต้องหาตัวช่วยอื่นมาช่วย ถ่างความคิด ขยายมุมมองละ เผื่อว่าจะมี ^_^ //…
ทั่วไป

บางทีเราก็คิดนะ ว่าคิดรอบด้านแล้วนี่นา มันยังจะมีอะไรอีก // ก็ถ้าปัญหามันยังเป็นปัญหา และเป้าหมายที่อยากได้เราก็ยังไปไม่ถึงซักที // จังหวะนี้ล่ะ เราอาจต้องหาตัวช่วยอื่นมาช่วย ถ่างความคิด ขยายมุมมองละ เผื่อว่าจะมี ^_^ //…

บางทีเราก็คิดนะ ว่าคิดรอบด้านแล้วนี่นา มันยังจะมีอะไรอีก // ก็ถ้าปัญหามันยังเป็นปัญหา และเป้าหมายที่อยากได้เราก็ยังไปไม่ถึงซักที // จังหวะนี้ล่ะ เราอาจต้องหาตัวช่วยอื่นมาช่วย ถ่างความคิด ขยายมุมมองละ เผื่อว่าจะมี ^_^ // การ์ดช่วยได้

By

บางทีเราก็คิดนะ ว่าคิดรอบด้านแล้วนี่นา มันยังจะมีอะไรอีก // ก็ถ้าปัญหามันยังเป็นปัญหา และเป้าหมายที่อยากได้เราก็ยังไปไม่ถึงซักที // จังหวะนี้ล่ะ เราอาจต้องหาตัวช่วยอื่นมาช่วย ถ่างความคิด ขยายมุมมองละ เผื่อว่าจะมี ^_^ // การ์ดช่วยได้

You may also like