ทั่วไป

บางครั้ง ในการเปลี่ยนแปลง แม้เป็นเรื่องดี แต่เราก็ไม่ได้อยากจะก้าวไป แม้จะรู้ว่ามีแรง+ปัญญาจะไปได้ไกลจนสุดทาง ระบุให้ชัด ว่าไกลแค่ไหน ที่เรา “อยาก” จะก้าวไปให้ถึง เมื่อตั้งใจจะเป็นยังไง เมื่อลงมือทำ มันมักจะได้ประมาณนั้นหรือดีกว่าเสมอ เชื่อสิ…

บางครั้ง ในการเปลี่ยนแปลง แม้เป็นเรื่องดี แต่เราก็ไม่ได้อยากจะก้าวไป แม้จะรู้ว่ามีแรง+ปัญญาจะไปได้ไกลจนสุดทาง ระบุให้ชัด ว่าไกลแค่ไหน ที่เรา “อยาก” จะก้าวไปให้ถึง เมื่อตั้งใจจะเป็นยังไง เมื่อลงมือทำ มันมักจะได้ประมาณนั้นหรือดีกว่าเสมอ เชื่อสิ #Willingness #Change #NLP

By

บางครั้ง ในการเปลี่ยนแปลง แม้เป็นเรื่องดี แต่เราก็ไม่ได้อยากจะก้าวไป แม้จะรู้ว่ามีแรง+ปัญญาจะไปได้ไกลจนสุดทาง

ระบุให้ชัด ว่าไกลแค่ไหน ที่เรา “อยาก” จะก้าวไปให้ถึง

เมื่อตั้งใจจะเป็นยังไง เมื่อลงมือทำ มันมักจะได้ประมาณนั้นหรือดีกว่าเสมอ เชื่อสิ

#Willingness #Change #NLP

You may also like