ทั่วไป

บางครั้ง เราก็เรียกข้อเท็จจริงจากคนอื่นว่าเป็นข้อคิดเห็น และเรียกข้อคิดเห็นของเราว่าเป็นข้อเท็จจริง ^_^ สวัสดีวันจันทร์

บางครั้ง เราก็เรียกข้อเท็จจริงจากคนอื่นว่าเป็นข้อคิดเห็น และเรียกข้อคิดเห็นของเราว่าเป็นข้อเท็จจริง ^_^ สวัสดีวันจันทร์

By

บางครั้ง เราก็เรียกข้อเท็จจริงจากคนอื่นว่าเป็นข้อคิดเห็น และเรียกข้อคิดเห็นของเราว่าเป็นข้อเท็จจริง ^_^

สวัสดีวันจันทร์

You may also like