ทั่วไป

บางครั้ง ปัญหาที่เรามี บางทีก็ไม่ได้เกิดจากใคร แต่เป็นเพราะเรา คิด/รู้สึก ว่าเรารู้ใจอีกฝ่าย // ถ้าเค้าได้ตามนี้ น่าจะมีความสุข แน่ๆ // เราให้ในสิ่งที่เค้าอยากได้ หรือ เราให้ในสิ่งที่เราอยากให้…

บางครั้ง ปัญหาที่เรามี บางทีก็ไม่ได้เกิดจากใคร แต่เป็นเพราะเรา คิด/รู้สึก ว่าเรารู้ใจอีกฝ่าย // ถ้าเค้าได้ตามนี้ น่าจะมีความสุข แน่ๆ // เราให้ในสิ่งที่เค้าอยากได้ หรือ เราให้ในสิ่งที่เราอยากให้ ??? // หาจุดร่วมที่เรียกว่า พอดี ให้เจอ // ในนามของความหวังดี // #Map #MindRead #Balance #NLP

By

บางครั้ง ปัญหาที่เรามี บางทีก็ไม่ได้เกิดจากใคร แต่เป็นเพราะเรา คิด/รู้สึก ว่าเรารู้ใจอีกฝ่าย // ถ้าเค้าได้ตามนี้ น่าจะมีความสุข แน่ๆ // เราให้ในสิ่งที่เค้าอยากได้ หรือ เราให้ในสิ่งที่เราอยากให้ ??? // หาจุดร่วมที่เรียกว่า พอดี ให้เจอ // ในนามของความหวังดี // #Map #MindRead #Balance #NLP

You may also like