บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา…
ทั่วไป

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา…

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา Action Plan และในแต่ละใบ เปิดการ์ดเพื่ออธิบายความเพิ่มเติม ปิดท้ายได้คำถามง่ายๆแต่ทรงพลัง ถ้าตอบได้ก็พร้อมจะไปต่อล่ะ เปิดเอง เจ็บเอง ^_^ #โค้ชด้วยการ์ด

By

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น

จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ

โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม
บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด

ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช

ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา Action Plan และในแต่ละใบ เปิดการ์ดเพื่ออธิบายความเพิ่มเติม ปิดท้ายได้คำถามง่ายๆแต่ทรงพลัง ถ้าตอบได้ก็พร้อมจะไปต่อล่ะ

เปิดเอง เจ็บเอง ^_^
#โค้ชด้วยการ์ด


You may also like