บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น // จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ //. โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม // บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด //…
ทั่วไป

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น // จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ //. โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม // บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด //…

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น // จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ //. โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม // บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด // ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช // ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา Action Plan และในแต่ละใบ เปิดการ์ดเพื่ออธิบายความเพิ่มเติม ปิดท้ายได้คำถามง่ายๆแต่ทรงพลัง ถ้าตอบได้ก็พร้อมจะไปต่อล่ะ // เปิดเอง เจ็บเอง ^_^ #โค้ชด้วยการ์ด

By

บางครั้ง การโค้ชตัวเอง ก็เป็นเรื่องจำเป็น // จะให้ดี เขียนตอบใส่กระดาษออกมา จะได้ผลที่ดีกว่านั่งคิด-ถาม-ตอบในหัว เยอะ //. โค้ชชิ่งการ์ดบางชุดมีขั้นตอนที่ต้องเดินตาม // บางชุดก็เปิดโอกาสให้โค้ชได้ลองทำ ตามแบบที่คิดว่าช่วยโค้ชชี่ได้ประโยชน์สูงสุด // ในภาพ ตั้งหัวข้อที่จะโค้ช // ลองเปิดการ์ดหลัก 4ใบเพื่อหา Action Plan และในแต่ละใบ เปิดการ์ดเพื่ออธิบายความเพิ่มเติม ปิดท้ายได้คำถามง่ายๆแต่ทรงพลัง ถ้าตอบได้ก็พร้อมจะไปต่อล่ะ // เปิดเอง เจ็บเอง ^_^ #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like