ทั่วไป

บางครั้ง การที่เราสื่อสารกับทีมไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคำที่เราใช้ มันเป็น “คำใหญ่” ที่ยากจะระบุได้ ว่ามันคืออะไร อย่างไร แบบชัดๆ // ความรัก, โอกาส, ล้มเหลว, พลาด,…

บางครั้ง การที่เราสื่อสารกับทีมไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคำที่เราใช้ มันเป็น “คำใหญ่” ที่ยากจะระบุได้ ว่ามันคืออะไร อย่างไร แบบชัดๆ // ความรัก, โอกาส, ล้มเหลว, พลาด, มันใช่, …. // เลือกใช้คำที่กระชับ เพิ่มรายละเอียด หรือ เช็คประเด็นความเข้าใจ เพื่อให้ทั้งทีม มองเห็น เป้าหมายอันเดียวกัน // ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

By

บางครั้ง การที่เราสื่อสารกับทีมไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคำที่เราใช้ มันเป็น “คำใหญ่” ที่ยากจะระบุได้ ว่ามันคืออะไร อย่างไร แบบชัดๆ // ความรัก, โอกาส, ล้มเหลว, พลาด, มันใช่, …. // เลือกใช้คำที่กระชับ เพิ่มรายละเอียด หรือ เช็คประเด็นความเข้าใจ เพื่อให้ทั้งทีม มองเห็น เป้าหมายอันเดียวกัน // ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like