ทั่วไป

บางครั้งเวลาเราบอกว่า ไม่มีทางเลือก ลองหยุดนิ่งซักแปร๊บ ลองพิจารณาให้ดี ว่าแท้จริงแล้วเรา ไม่มี หรือเราเลือกที่จะไม่มอง ถ้าชีวิตมันล๊อคกับวิธีการแน่นมาก ลองก้าวถอยหลังมาดูภาพรวม ว่าแท้จริงแล้ว เราอยากจะได้อะไรกันแน่ และถ้าอยากได้วิธีการที่เปลี่ยนไป จะเป็นทางไหนได้อีกบ้าง เหมือนขับรถแล้วเจอว่าทางข้างหน้าปิดซ่อมขุดท่อ…

บางครั้งเวลาเราบอกว่า ไม่มีทางเลือก ลองหยุดนิ่งซักแปร๊บ ลองพิจารณาให้ดี ว่าแท้จริงแล้วเรา ไม่มี หรือเราเลือกที่จะไม่มอง ถ้าชีวิตมันล๊อคกับวิธีการแน่นมาก ลองก้าวถอยหลังมาดูภาพรวม ว่าแท้จริงแล้ว เราอยากจะได้อะไรกันแน่ และถ้าอยากได้วิธีการที่เปลี่ยนไป จะเป็นทางไหนได้อีกบ้าง เหมือนขับรถแล้วเจอว่าทางข้างหน้าปิดซ่อมขุดท่อ จะวิ่งต่อ หรือจะลองหาทางใหม่ ? #Pause #Choices #NLP

By

บางครั้งเวลาเราบอกว่า ไม่มีทางเลือก ลองหยุดนิ่งซักแปร๊บ ลองพิจารณาให้ดี ว่าแท้จริงแล้วเรา ไม่มี หรือเราเลือกที่จะไม่มอง

ถ้าชีวิตมันล๊อคกับวิธีการแน่นมาก ลองก้าวถอยหลังมาดูภาพรวม ว่าแท้จริงแล้ว เราอยากจะได้อะไรกันแน่ และถ้าอยากได้วิธีการที่เปลี่ยนไป จะเป็นทางไหนได้อีกบ้าง

เหมือนขับรถแล้วเจอว่าทางข้างหน้าปิดซ่อมขุดท่อ จะวิ่งต่อ หรือจะลองหาทางใหม่ ?

#Pause #Choices #NLP

You may also like