ทั่วไป

บางครั้งเรายอมกินอะไรขมๆ เพราะนึกถึงความรู้สึกหวานติดปลายลิ้น ที่เราอยากได้ // อาจไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจ // การที่เราจะจริงจังกับเรื่องอะไร เพราะคิดว่าปลายทางมันต้องสวยงาม หอมหวานแน่นอน แต่ต้องผ่านเรื่องขมๆ ไปเป็นธรรมดา // และไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ถูกต้อง…

บางครั้งเรายอมกินอะไรขมๆ เพราะนึกถึงความรู้สึกหวานติดปลายลิ้น ที่เราอยากได้ // อาจไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจ // การที่เราจะจริงจังกับเรื่องอะไร เพราะคิดว่าปลายทางมันต้องสวยงาม หอมหวานแน่นอน แต่ต้องผ่านเรื่องขมๆ ไปเป็นธรรมดา // และไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ถูกต้อง เหมาะสม ต้องมาก่อนถูกใจ เสมอ

By

บางครั้งเรายอมกินอะไรขมๆ เพราะนึกถึงความรู้สึกหวานติดปลายลิ้น ที่เราอยากได้ // อาจไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจ // การที่เราจะจริงจังกับเรื่องอะไร เพราะคิดว่าปลายทางมันต้องสวยงาม หอมหวานแน่นอน แต่ต้องผ่านเรื่องขมๆ ไปเป็นธรรมดา // และไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ถูกต้อง เหมาะสม ต้องมาก่อนถูกใจ เสมอ

You may also like