บางคน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โฟกัสช่วงเวลาสั้นๆ บางคนถนัดการแก้ปัญหาระยะยาว // บ้างชอบทำงานกับคนหมู่มาก บ้างชอบทำงานเฉพาะกับกลุ่มคนเล็กๆ ของเรา // บ้างชอบนั่งใช้ความคิด ฟินกับการวางแผน บ้างชอบลงมือทัำแบบที่ต้องออกแรงขยับแขนขา // เรารู้ว่าคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกัน…
ทั่วไป

บางคน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โฟกัสช่วงเวลาสั้นๆ บางคนถนัดการแก้ปัญหาระยะยาว // บ้างชอบทำงานกับคนหมู่มาก บ้างชอบทำงานเฉพาะกับกลุ่มคนเล็กๆ ของเรา // บ้างชอบนั่งใช้ความคิด ฟินกับการวางแผน บ้างชอบลงมือทัำแบบที่ต้องออกแรงขยับแขนขา // เรารู้ว่าคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกัน…

บางคน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โฟกัสช่วงเวลาสั้นๆ บางคนถนัดการแก้ปัญหาระยะยาว // บ้างชอบทำงานกับคนหมู่มาก บ้างชอบทำงานเฉพาะกับกลุ่มคนเล็กๆ ของเรา // บ้างชอบนั่งใช้ความคิด ฟินกับการวางแผน บ้างชอบลงมือทัำแบบที่ต้องออกแรงขยับแขนขา // เรารู้ว่าคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกัน แล้วเราล่ะถนัดแบบไหน เมื่อเรารู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไร เราก็จะเข้าใจถึงจุดอ่อน และข้อจำกัดของเราในเวลาเดียวกัน //น้องอิ๊ง ปี4 คณะธรณีศาสตร์ จากรั้วมหิดล รอวันสะดวกตรงกัน มาเพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจตัวเองในมุมที่กว้างขึ้น และรับคำแนะนำในการใช้ชีวิตในอนาคตอันใกล้ // ใครสนใจ ติดต่อมาได้ คนทำงานมีค่าใช้จ่าย นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี โค้ชฟรี // ติดต่อนัดเวลามาเลย

By

บางคน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โฟกัสช่วงเวลาสั้นๆ บางคนถนัดการแก้ปัญหาระยะยาว // บ้างชอบทำงานกับคนหมู่มาก บ้างชอบทำงานเฉพาะกับกลุ่มคนเล็กๆ ของเรา // บ้างชอบนั่งใช้ความคิด ฟินกับการวางแผน บ้างชอบลงมือทัำแบบที่ต้องออกแรงขยับแขนขา // เรารู้ว่าคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกัน แล้วเราล่ะถนัดแบบไหน เมื่อเรารู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไร เราก็จะเข้าใจถึงจุดอ่อน และข้อจำกัดของเราในเวลาเดียวกัน //น้องอิ๊ง ปี4 คณะธรณีศาสตร์ จากรั้วมหิดล รอวันสะดวกตรงกัน มาเพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจตัวเองในมุมที่กว้างขึ้น และรับคำแนะนำในการใช้ชีวิตในอนาคตอันใกล้ // ใครสนใจ ติดต่อมาได้ คนทำงานมีค่าใช้จ่าย นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี โค้ชฟรี // ติดต่อนัดเวลามาเลย

You may also like