บางคนตามใจตัวเองตลอด บางคนตามใจคนอื่นตลอด บางคนยึดติดในกฏในกรอบ …. กรอบอะไรก็ไม่รู้ บ้างใจเร็วอยากเห็นผล บ้างก็ใจเย็นจนน้ำแข็งเกาะ-รากงอก // บางครั้ง ทั้งๆที่เราก็เริ่มต้นที่ “ยังไงก็ได้” แต่ไม่รู้ทำไม สุดท้ายกลายเป็น “ไม่อ่ะ…
ทั่วไป

บางคนตามใจตัวเองตลอด บางคนตามใจคนอื่นตลอด บางคนยึดติดในกฏในกรอบ …. กรอบอะไรก็ไม่รู้ บ้างใจเร็วอยากเห็นผล บ้างก็ใจเย็นจนน้ำแข็งเกาะ-รากงอก // บางครั้ง ทั้งๆที่เราก็เริ่มต้นที่ “ยังไงก็ได้” แต่ไม่รู้ทำไม สุดท้ายกลายเป็น “ไม่อ่ะ…

บางคนตามใจตัวเองตลอด บางคนตามใจคนอื่นตลอด บางคนยึดติดในกฏในกรอบ …. กรอบอะไรก็ไม่รู้ บ้างใจเร็วอยากเห็นผล บ้างก็ใจเย็นจนน้ำแข็งเกาะ-รากงอก // บางครั้ง ทั้งๆที่เราก็เริ่มต้นที่ “ยังไงก็ได้” แต่ไม่รู้ทำไม สุดท้ายกลายเป็น “ไม่อ่ะ เอาแบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ ดีกว่า” // ฝึกตามตัวเองให้ทัน // ฝึกมันให้เป็นทางเลือก ไม่ใช่กรงขัง ของชีวิต #โค้ชด้วยการ์ด #rerun

By

บางคนตามใจตัวเองตลอด บางคนตามใจคนอื่นตลอด บางคนยึดติดในกฏในกรอบ …. กรอบอะไรก็ไม่รู้ บ้างใจเร็วอยากเห็นผล บ้างก็ใจเย็นจนน้ำแข็งเกาะ-รากงอก // บางครั้ง ทั้งๆที่เราก็เริ่มต้นที่ “ยังไงก็ได้” แต่ไม่รู้ทำไม สุดท้ายกลายเป็น “ไม่อ่ะ เอาแบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ ดีกว่า” // ฝึกตามตัวเองให้ทัน // ฝึกมันให้เป็นทางเลือก ไม่ใช่กรงขัง ของชีวิต #โค้ชด้วยการ์ด #rerun


การยึดติดว่าต้องเป็นหรือต้องทำแบบนี้ ที่เราถนัดเท่านั้น ด้านนึงมันคือพลังที่ช่วยให้เราเดินหน้า และอีกด้านก็อาจจะเป็นกรงที่ขังเราในใจ ที่มาในรูปของ Comfort Zone // สร้างศักยภาพให้เป็นทางเลือก เราเลือกได้

You may also like