ทั่วไป

นกว่ายน้ำไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดของนก ปลาบินไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของปลา // ผมเชื่อมาตลอด ว่าทุกคนมีดี ตัวผมเองก็ด้วย // แค่อยู่ให้ถูกที่ และถ้าเลือกได้ โผล่มาให้ถูกจังหวะ // แล้วเมื่อความสามารถมาพบกับจุดตัดของวัน-เวลา โอกาสของเราก็จะมาถึง…

นกว่ายน้ำไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดของนก ปลาบินไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของปลา // ผมเชื่อมาตลอด ว่าทุกคนมีดี ตัวผมเองก็ด้วย // แค่อยู่ให้ถูกที่ และถ้าเลือกได้ โผล่มาให้ถูกจังหวะ // แล้วเมื่อความสามารถมาพบกับจุดตัดของวัน-เวลา โอกาสของเราก็จะมาถึง ^_^

By

นกว่ายน้ำไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดของนก ปลาบินไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของปลา // ผมเชื่อมาตลอด ว่าทุกคนมีดี ตัวผมเองก็ด้วย // แค่อยู่ให้ถูกที่ และถ้าเลือกได้ โผล่มาให้ถูกจังหวะ // แล้วเมื่อความสามารถมาพบกับจุดตัดของวัน-เวลา โอกาสของเราก็จะมาถึง ^_^

You may also like