ธรรมชาติของคน เราจะชอบพูดคุยกับคนที่มีอะไรหรือสนใจอะไรเหมือนๆกัน เช่นดูหนังเหมือนกัน ชอบกีฬาหรือรถยนต์เหมือนกัน เด็ดไปกว่านั้น คือเราจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกดี กับคนที่มีจังหวะการพูด หรือท่าทาง ไปในทางเดียวกัน การ match คู่สนทนา จึงเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะให้เรามีบรรยากาศในการเป็นมิตรที่ดี…
ทั่วไป

ธรรมชาติของคน เราจะชอบพูดคุยกับคนที่มีอะไรหรือสนใจอะไรเหมือนๆกัน เช่นดูหนังเหมือนกัน ชอบกีฬาหรือรถยนต์เหมือนกัน เด็ดไปกว่านั้น คือเราจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกดี กับคนที่มีจังหวะการพูด หรือท่าทาง ไปในทางเดียวกัน การ match คู่สนทนา จึงเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะให้เรามีบรรยากาศในการเป็นมิตรที่ดี…

ธรรมชาติของคน เราจะชอบพูดคุยกับคนที่มีอะไรหรือสนใจอะไรเหมือนๆกัน เช่นดูหนังเหมือนกัน ชอบกีฬาหรือรถยนต์เหมือนกัน เด็ดไปกว่านั้น คือเราจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกดี กับคนที่มีจังหวะการพูด หรือท่าทาง ไปในทางเดียวกัน การ match คู่สนทนา จึงเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะให้เรามีบรรยากาศในการเป็นมิตรที่ดี หากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มให้กัน Coaching tips แบบ เบิร์ดเบิร์ด

By

ธรรมชาติของคน เราจะชอบพูดคุยกับคนที่มีอะไรหรือสนใจอะไรเหมือนๆกัน เช่นดูหนังเหมือนกัน ชอบกีฬาหรือรถยนต์เหมือนกัน เด็ดไปกว่านั้น คือเราจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกดี กับคนที่มีจังหวะการพูด หรือท่าทาง ไปในทางเดียวกัน การ match คู่สนทนา จึงเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะให้เรามีบรรยากาศในการเป็นมิตรที่ดี

หากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มให้กัน

Coaching tips แบบ เบิร์ดเบิร์ด


You may also like