ทั่วไป

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้ มันจริงๆ…

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้ มันจริงๆ Once you say YES to something that means you also say NO to something. Think, Feel, Sense it’s a good thing for you before saying something.

By

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน

คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้ มันจริงๆ

Once you say YES to something that means you also say NO to something. Think, Feel, Sense it’s a good thing for you before saying something.

You may also like