ทั่วไป

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน // คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้…

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน // คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้ มันจริงๆ #Choices

By

ทุกครั้งที่เราพูดว่า ได้ กับอะไร เราก็กำลังพูดว่า ไม่ กับอะไรบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน // คิด รู้สึก เช็คเซ๊นส์ ให้ดี ก่อนที่จะรับปากใคร ให้แน่ใจว่าเราอยาก ได้ มันจริงๆ #Choices

You may also like