ทั่วไป

ทุกคน คิดได้ แต่แค่บางคนที่พูดได้/ หลายคนพูดได้ แต่น้อยคน ที่จะเริ่มลงมือ และทำได้ตามที่พูด/ มีสัจจะ = มีเครดิต/ แค่พูด ไม่พอ/ walk the…

ทุกคน คิดได้ แต่แค่บางคนที่พูดได้/ หลายคนพูดได้ แต่น้อยคน ที่จะเริ่มลงมือ และทำได้ตามที่พูด/ มีสัจจะ = มีเครดิต/ แค่พูด ไม่พอ/ walk the talk

By

ทุกคน คิดได้ แต่แค่บางคนที่พูดได้/ หลายคนพูดได้ แต่น้อยคน ที่จะเริ่มลงมือ และทำได้ตามที่พูด/ มีสัจจะ = มีเครดิต/ แค่พูด ไม่พอ/ walk the talk

You may also like