ถ้าใจถึง วางแผนดี // อาจมีอุปสรรคยากๆอยู่บ้าง // แต่ถ้าเรายังคงก้าวต่อไป // มองที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง // ระวังไว้นิด วางแผนเยอะ- ขยับตัวช้า วางแผนน้อย-ประมาท…
ทั่วไป

ถ้าใจถึง วางแผนดี // อาจมีอุปสรรคยากๆอยู่บ้าง // แต่ถ้าเรายังคงก้าวต่อไป // มองที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง // ระวังไว้นิด วางแผนเยอะ- ขยับตัวช้า วางแผนน้อย-ประมาท…

ถ้าใจถึง วางแผนดี // อาจมีอุปสรรคยากๆอยู่บ้าง // แต่ถ้าเรายังคงก้าวต่อไป // มองที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง // ระวังไว้นิด วางแผนเยอะ- ขยับตัวช้า วางแผนน้อย-ประมาท ของติดตัวเยอะไป-ภาระ ของติดตัวน้อย-ไม่มีเครื่องมือ เอาให้พอดีๆ

By

ถ้าใจถึง วางแผนดี // อาจมีอุปสรรคยากๆอยู่บ้าง // แต่ถ้าเรายังคงก้าวต่อไป // มองที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง // ระวังไว้นิด วางแผนเยอะ- ขยับตัวช้า วางแผนน้อย-ประมาท ของติดตัวเยอะไป-ภาระ ของติดตัวน้อย-ไม่มีเครื่องมือ เอาให้พอดีๆ

You may also like