Coaching Card Thailand

ถ้าเลือกทักษะที่อยากเรียนรู้ได้เพียงหนึ่งข้อ อะไรคือทักษะที่อาจารย์คิดว่าจำเป็น

ถาม: ถ้าอาจารย์เลือกทักษะที่อยากเรียนรู้ได้เพียงหนึ่งข้อ อะไรคือทักษะที่อาจารย์คิดว่าจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คะ

ตอบ: การเรียนรู้เพื่ออยู่กับความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาครับ

จากคำถามของนักศึกษาข้างต้น ผมอยากชวนพิจารณาต่อว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารู้สึกอะไร”

See More ประเด็นสำคัญสำหรับผมคือเราต้องแยกให้ชัดก่อนว่าอะไรคือความรู้สึกและอะไรคือความคิด

คำพูดติดปากของหลายคนเวลาผมถามว่า “ตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่ครับ” คือ รู้สึกว่า…

เช่น ผมรู้สึกว่า…วันนี้ตัวเองต้องรีบออกจากบ้านเพราะเวลานี้สายแล้ว

จริงแล้วคำตอบนี้ไม่ใช่ความรู้สึก แต่เป็นความคิดครับ…คิดว่าฉันต้องรีบเพราะฉันกำลังจะเข้างานสาย

ความรู้สึกที่ไม่ทันได้สังเกตคือรู้สึกกังวล

อีกคำตอบคือ เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไร

See More

Original FB Source: https://www.facebook.com/1621643211384186/posts/10162019140400201

Similar Posts