ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วประสบความสำเร็จได้ เราคงสมใจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเรายอมแลก ยอมตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … เพื่อที่เราจะเดินไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทางข้างหน้า ลองมองดูส่วนต่างๆในชีวิต แล้วลองคิดว่า…
ทั่วไป

ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วประสบความสำเร็จได้ เราคงสมใจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเรายอมแลก ยอมตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … เพื่อที่เราจะเดินไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทางข้างหน้า ลองมองดูส่วนต่างๆในชีวิต แล้วลองคิดว่า…

ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วประสบความสำเร็จได้ เราคงสมใจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเรายอมแลก ยอมตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด … เพื่อที่เราจะเดินไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทางข้างหน้า ลองมองดูส่วนต่างๆในชีวิต แล้วลองคิดว่า เราจะ ลดละเลิกอะไร ที่เราเคยใช้เป็นปกติ เป็นธรรมดา ภาษาโค้ช เราเรียกมันว่า interrupt pattern ลองตัดสินใจดูสิว่า เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. เราจะเริ่มต้นด้วยการ “หยุด” ทำอะไร? เพื่อจะได้เหลือพลังเหลือเวลา ทำอะไรทดแทน? #โค้ชด้วยการ์ด

By

ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วประสบความสำเร็จได้ เราคงสมใจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

แต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดก็เมื่อเรายอมแลก ยอมตัดอะไรบางอย่างที่เคยมี เคยทำ หรือเคยเป็นจนชินออกไป

อาจไม่ใช่จากการเพิ่ม แต่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากเดิมด้วยการลด …

เพื่อที่เราจะเดินไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทางข้างหน้า ลองมองดูส่วนต่างๆในชีวิต แล้วลองคิดว่า เราจะ ลดละเลิกอะไร ที่เราเคยใช้เป็นปกติ เป็นธรรมดา

ภาษาโค้ช เราเรียกมันว่า interrupt pattern

ลองตัดสินใจดูสิว่า เพื่อให้ชีวิตเราเดินหน้า .. เราจะเริ่มต้นด้วยการ “หยุด” ทำอะไร? เพื่อจะได้เหลือพลังเหลือเวลา ทำอะไรทดแทน?

#โค้ชด้วยการ์ด


You may also like