ทั่วไป

ถ้าเราเอาเวลาไปช่วยคนอื่น ในเรื่องของเค้าได้ คำว่า”ไม่มีเวลา” ก็ไม่มีจริง // ที่ต้องทำ เหลือแค่ Value Alignment กับ Priority Management เท่านั้นล่ะ //…

ถ้าเราเอาเวลาไปช่วยคนอื่น ในเรื่องของเค้าได้ คำว่า”ไม่มีเวลา” ก็ไม่มีจริง // ที่ต้องทำ เหลือแค่ Value Alignment กับ Priority Management เท่านั้นล่ะ // ไม่ว่าเรื่องไหน เมื่อให้คุณค่ากับมัน เราจะมีเวลา// ถามตัวเอง ว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าต่อตัวเรายังไง ? // จะต้องเป็นยังไง เราถึงจะทำ และได้มันมา ? // เตือนตัวเอง #NLP

By

ถ้าเราเอาเวลาไปช่วยคนอื่น ในเรื่องของเค้าได้ คำว่า”ไม่มีเวลา” ก็ไม่มีจริง // ที่ต้องทำ เหลือแค่ Value Alignment กับ Priority Management เท่านั้นล่ะ // ไม่ว่าเรื่องไหน เมื่อให้คุณค่ากับมัน เราจะมีเวลา// ถามตัวเอง ว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าต่อตัวเรายังไง ? // จะต้องเป็นยังไง เราถึงจะทำ และได้มันมา ? // เตือนตัวเอง #NLP

You may also like