ทั่วไป

ถ้าเราพบว่า สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า มีความซับซ้อน มีจุดประสงค์แอบแฝง จัดตั้ง เกินกว่าปกติที่กำหนดกันไว้ สิ่งที่เราทำได้ คือนิ่ง มองหาความตั้งใจ ว่าเค้ามีมุมดีสำหรับเค้ายังไง ถึงทำมันแบบนี้ // ควบคุมสติ +…

ถ้าเราพบว่า สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า มีความซับซ้อน มีจุดประสงค์แอบแฝง จัดตั้ง เกินกว่าปกติที่กำหนดกันไว้ สิ่งที่เราทำได้ คือนิ่ง มองหาความตั้งใจ ว่าเค้ามีมุมดีสำหรับเค้ายังไง ถึงทำมันแบบนี้ // ควบคุมสติ + อารมณ์ของเราให้ดี // ร่วมกิจกรรม ตอบคำถาม ตรงไปตรงมาเท่าที่เราจะทำได้ // ทำในมุมของเรา ยิ้มอย่างจริงใจให้กันก่อนจะหาจังหวะแยกย้าย // ไม่จำเป็นต้องแสดงตัว หรือฉีกหน้ากากเพื่อความสะใจ // และครั้งถัดไป เราค่อยเลือก ว่าจะเชื่อเค้าต่อ หรือเลือกที่จะพอ และค่อยๆเฟดออกไปจากชีวิต // บางครั้งเรื่องยากๆ ก็มักจะถูกตั้งใจแทรกมาในอีเว้นท์ดีดี // State + สติ สำคัญ // ข้อคิดจากเรื่องชาวบ้าน #State #Mindfulness #Coach

By

ถ้าเราพบว่า สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า มีความซับซ้อน มีจุดประสงค์แอบแฝง จัดตั้ง เกินกว่าปกติที่กำหนดกันไว้ สิ่งที่เราทำได้ คือนิ่ง มองหาความตั้งใจ ว่าเค้ามีมุมดีสำหรับเค้ายังไง ถึงทำมันแบบนี้ // ควบคุมสติ + อารมณ์ของเราให้ดี // ร่วมกิจกรรม ตอบคำถาม ตรงไปตรงมาเท่าที่เราจะทำได้ // ทำในมุมของเรา ยิ้มอย่างจริงใจให้กันก่อนจะหาจังหวะแยกย้าย // ไม่จำเป็นต้องแสดงตัว หรือฉีกหน้ากากเพื่อความสะใจ // และครั้งถัดไป เราค่อยเลือก ว่าจะเชื่อเค้าต่อ หรือเลือกที่จะพอ และค่อยๆเฟดออกไปจากชีวิต // บางครั้งเรื่องยากๆ ก็มักจะถูกตั้งใจแทรกมาในอีเว้นท์ดีดี // State + สติ สำคัญ // ข้อคิดจากเรื่องชาวบ้าน #State #Mindfulness #Coach

You may also like