ทั่วไป

ถ้าอยากได้ฟีดแบคที่มีคุณค่า ต้องกล้า ทั้งคนขอทั้งคนให้ // กล้าพูดความจริง กล้าฟังความจริง // เราชอบจุดไหน อยากให้เพิ่ม/ลดอะไร+ยังไง // สรุปส่งท้ายสั้นๆ เป็นข้อๆ #Feedback #Coach

ถ้าอยากได้ฟีดแบคที่มีคุณค่า ต้องกล้า ทั้งคนขอทั้งคนให้ // กล้าพูดความจริง กล้าฟังความจริง // เราชอบจุดไหน อยากให้เพิ่ม/ลดอะไร+ยังไง // สรุปส่งท้ายสั้นๆ เป็นข้อๆ #Feedback #Coach

By

ถ้าอยากได้ฟีดแบคที่มีคุณค่า ต้องกล้า ทั้งคนขอทั้งคนให้ // กล้าพูดความจริง กล้าฟังความจริง // เราชอบจุดไหน อยากให้เพิ่ม/ลดอะไร+ยังไง // สรุปส่งท้ายสั้นๆ เป็นข้อๆ #Feedback #Coach

You may also like