ถ้าลึกๆแล้ว แรงผลักดัน เพื่อการได้มาซึ่งเงิน หรือความสำเร็จของเรา มาจากความกลัว ความโกรธ หรือต้องการที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง // เงิน หรือความสำเร็จที่ได้ มันจะไม่ช่วยให้เรามีความสุข // ฝึกให้มีแรงผลักดันจาก จุดมุ่งหมาย…
ทั่วไป

ถ้าลึกๆแล้ว แรงผลักดัน เพื่อการได้มาซึ่งเงิน หรือความสำเร็จของเรา มาจากความกลัว ความโกรธ หรือต้องการที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง // เงิน หรือความสำเร็จที่ได้ มันจะไม่ช่วยให้เรามีความสุข // ฝึกให้มีแรงผลักดันจาก จุดมุ่งหมาย…

ถ้าลึกๆแล้ว แรงผลักดัน เพื่อการได้มาซึ่งเงิน หรือความสำเร็จของเรา มาจากความกลัว ความโกรธ หรือต้องการที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง // เงิน หรือความสำเร็จที่ได้ มันจะไม่ช่วยให้เรามีความสุข // ฝึกให้มีแรงผลักดันจาก จุดมุ่งหมาย ความตั้งใจ ความสุขใจ หรือความเบิกบานใจ ท้ายที่สุดแล้ว มันจะช่วยให้เราได้ทั้งความสุข ทั้งเงิน // ลองเริ่มมองจากไกลๆ ว่าชีวิตในช่วงท้ายๆ เราอยากรู้สึกยังไงกับตัวเอง // เพื่อให้เรามีแบบนั้นได้ อีก 5 ปีข้างหน้า เราน่าจะเห็นตัวเรามีอะไรในชีวิต // เพื่อที่เราจะมีอย่างนั้นได้ วันนี้ เราจะเริ่มต้น ทำ อะไร และมีมุมมองแบบไหนที่จะช่วยให้กำลังใจ ต่อสิ่งที่เราจะเป็น // การ์ดจากชุด Secrets of the millionaire mind cards – T Harv Eker

By

ถ้าลึกๆแล้ว แรงผลักดัน เพื่อการได้มาซึ่งเงิน หรือความสำเร็จของเรา มาจากความกลัว ความโกรธ หรือต้องการที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง // เงิน หรือความสำเร็จที่ได้ มันจะไม่ช่วยให้เรามีความสุข // ฝึกให้มีแรงผลักดันจาก จุดมุ่งหมาย ความตั้งใจ ความสุขใจ หรือความเบิกบานใจ ท้ายที่สุดแล้ว มันจะช่วยให้เราได้ทั้งความสุข ทั้งเงิน // ลองเริ่มมองจากไกลๆ ว่าชีวิตในช่วงท้ายๆ เราอยากรู้สึกยังไงกับตัวเอง // เพื่อให้เรามีแบบนั้นได้ อีก 5 ปีข้างหน้า เราน่าจะเห็นตัวเรามีอะไรในชีวิต // เพื่อที่เราจะมีอย่างนั้นได้ วันนี้ เราจะเริ่มต้น ทำ อะไร และมีมุมมองแบบไหนที่จะช่วยให้กำลังใจ ต่อสิ่งที่เราจะเป็น // การ์ดจากชุด Secrets of the millionaire mind cards – T Harv Eker

You may also like