ถ้าการถามคำถามแบบเดิมๆ มันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ นาทีนี้ปัญหา มันคงไม่ใช่ปัญหา // แต่ถ้าไม่ใช่ การที่เรายังมองปัญหามุมเดิม และถามคำถามต่อเรื่องนั้นๆในแบบเดิมๆต่อไป ก็คงไม่ต่างอะไรกับการพายเรือในอ่าง มันเสียเวลา // การ์ดช่วยได้
ทั่วไป

ถ้าการถามคำถามแบบเดิมๆ มันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ นาทีนี้ปัญหา มันคงไม่ใช่ปัญหา // แต่ถ้าไม่ใช่ การที่เรายังมองปัญหามุมเดิม และถามคำถามต่อเรื่องนั้นๆในแบบเดิมๆต่อไป ก็คงไม่ต่างอะไรกับการพายเรือในอ่าง มันเสียเวลา // การ์ดช่วยได้

ถ้าการถามคำถามแบบเดิมๆ มันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ นาทีนี้ปัญหา มันคงไม่ใช่ปัญหา // แต่ถ้าไม่ใช่ การที่เรายังมองปัญหามุมเดิม และถามคำถามต่อเรื่องนั้นๆในแบบเดิมๆต่อไป ก็คงไม่ต่างอะไรกับการพายเรือในอ่าง มันเสียเวลา // การ์ดช่วยได้

By

ถ้าการถามคำถามแบบเดิมๆ มันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ นาทีนี้ปัญหา มันคงไม่ใช่ปัญหา // แต่ถ้าไม่ใช่ การที่เรายังมองปัญหามุมเดิม และถามคำถามต่อเรื่องนั้นๆในแบบเดิมๆต่อไป ก็คงไม่ต่างอะไรกับการพายเรือในอ่าง มันเสียเวลา // การ์ดช่วยได้

You may also like