ทั่วไป

ถ้าการจะเป็นโค้ชได้ ต้องเก่งกว่าผู้ถูกโค้ช ป่านนี้เราเห็น คนสอนบัวขาว ฝึกเขาทราย เป็นแชมปโลกไปแล้วล่ะ // โค้ชต้องเห็น ต้องรู้ว่า จะทำอะไรยังไง ให้เค้าเก่งขึ้น จากจุดที่เค้าเป็น ไปยังจุดที่เค้าอยากเป็น #NLP…

ถ้าการจะเป็นโค้ชได้ ต้องเก่งกว่าผู้ถูกโค้ช ป่านนี้เราเห็น คนสอนบัวขาว ฝึกเขาทราย เป็นแชมปโลกไปแล้วล่ะ // โค้ชต้องเห็น ต้องรู้ว่า จะทำอะไรยังไง ให้เค้าเก่งขึ้น จากจุดที่เค้าเป็น ไปยังจุดที่เค้าอยากเป็น #NLP #Coach

By

ถ้าการจะเป็นโค้ชได้ ต้องเก่งกว่าผู้ถูกโค้ช ป่านนี้เราเห็น คนสอนบัวขาว ฝึกเขาทราย เป็นแชมปโลกไปแล้วล่ะ // โค้ชต้องเห็น ต้องรู้ว่า จะทำอะไรยังไง ให้เค้าเก่งขึ้น จากจุดที่เค้าเป็น ไปยังจุดที่เค้าอยากเป็น #NLP #Coach

You may also like