ดังที่การ์ดว่าไว้ ว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับ “อะไร” เพียงอย่างเดียว ถึงจะเรียกได้ว่าสำเร็จในชีวิต // อยากมี อยากเป็นอะไร จงทำให้เต็มที่ เพียงเท่านี้ที่เราทำได้ แล้วสุดท้ายไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุม // สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็สำคัญ…
ทั่วไป

ดังที่การ์ดว่าไว้ ว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับ “อะไร” เพียงอย่างเดียว ถึงจะเรียกได้ว่าสำเร็จในชีวิต // อยากมี อยากเป็นอะไร จงทำให้เต็มที่ เพียงเท่านี้ที่เราทำได้ แล้วสุดท้ายไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุม // สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็สำคัญ…

ดังที่การ์ดว่าไว้ ว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับ “อะไร” เพียงอย่างเดียว ถึงจะเรียกได้ว่าสำเร็จในชีวิต // อยากมี อยากเป็นอะไร จงทำให้เต็มที่ เพียงเท่านี้ที่เราทำได้ แล้วสุดท้ายไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุม // สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็สำคัญ ต้องคอยสร้างจุดบาล๊านซ์ คอยชื่นชม คอยให้กำลังใจกันและกัน ระมัดระวังเรื่องการเพิ่มแรงกดดัน ที่มาในรูปของความหวังดี // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า จะทำให้เราเลือกได้ ว่าถ้ามีโอกาสน่าสนใจผ่านเข้ามา ถ้าเราจะเลือกรับมันเอาไว้ เราจะทำมันได้ยากหรือง่าย หรือมีอะไรที่ควรระวัง // ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ

By

ดังที่การ์ดว่าไว้ ว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับ “อะไร” เพียงอย่างเดียว ถึงจะเรียกได้ว่าสำเร็จในชีวิต // อยากมี อยากเป็นอะไร จงทำให้เต็มที่ เพียงเท่านี้ที่เราทำได้ แล้วสุดท้ายไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุม // สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็สำคัญ ต้องคอยสร้างจุดบาล๊านซ์ คอยชื่นชม คอยให้กำลังใจกันและกัน ระมัดระวังเรื่องการเพิ่มแรงกดดัน ที่มาในรูปของความหวังดี // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า จะทำให้เราเลือกได้ ว่าถ้ามีโอกาสน่าสนใจผ่านเข้ามา ถ้าเราจะเลือกรับมันเอาไว้ เราจะทำมันได้ยากหรือง่าย หรือมีอะไรที่ควรระวัง // ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ

You may also like