จูนอารมณ์กันซักนิด ด้วยการฟังเพลงที่ชอบ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบสบายๆ เพื่อความตั้งใจ คืออยากให้วันนี้เป็นวันที่เราจะจริงจัง แบบสบายๆก่อนจะไปเริ่มทำงานที่คั่งค้างแบบ ชิลล์ๆ // เหมือนการฟังเสียงสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิ – เพลงร็อค หรือเพลงปลุกใจ ให้ความฮึกเหิม //…
ทั่วไป

จูนอารมณ์กันซักนิด ด้วยการฟังเพลงที่ชอบ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบสบายๆ เพื่อความตั้งใจ คืออยากให้วันนี้เป็นวันที่เราจะจริงจัง แบบสบายๆก่อนจะไปเริ่มทำงานที่คั่งค้างแบบ ชิลล์ๆ // เหมือนการฟังเสียงสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิ – เพลงร็อค หรือเพลงปลุกใจ ให้ความฮึกเหิม //…

จูนอารมณ์กันซักนิด ด้วยการฟังเพลงที่ชอบ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบสบายๆ เพื่อความตั้งใจ คืออยากให้วันนี้เป็นวันที่เราจะจริงจัง แบบสบายๆก่อนจะไปเริ่มทำงานที่คั่งค้างแบบ ชิลล์ๆ // เหมือนการฟังเสียงสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิ – เพลงร็อค หรือเพลงปลุกใจ ให้ความฮึกเหิม // ของเรา วันนี้เริ่มวันด้วยเพลงปลุกชิลล์ ^_^ // กำหนด Emotional State หรือ สภาวะทางอารมณ์ ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในตัวเรา เพื่อซัพพอร์ตชีวิต ให้เราได้เป็นในแบบที่ต้องการ // คล้ายกับการตั้งเป้าหมาย แต่เน้นไปที่การกำหนด quality บางอย่างในตัวเราว่าจะ “เป็น” ยังไงแทน เช่น เราจะ “ผ่อนคลาย” “เปิดรับ” “มุ่งมั่นกับสิ่งตรงหน้า” “ยืดหยุ่น” เป็นต้น ลองทำกันให้ได้บ่อยๆ มันจะช่วยให้แต่ละช่วงเวลานั้นๆ ของชีวิตมีทิศทาง #intentionSetting #NLPgossip gallery & bar Chiang mai,Thailand

By

จูนอารมณ์กันซักนิด ด้วยการฟังเพลงที่ชอบ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบสบายๆ เพื่อความตั้งใจ คืออยากให้วันนี้เป็นวันที่เราจะจริงจัง แบบสบายๆก่อนจะไปเริ่มทำงานที่คั่งค้างแบบ ชิลล์ๆ // เหมือนการฟังเสียงสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิ – เพลงร็อค หรือเพลงปลุกใจ ให้ความฮึกเหิม // ของเรา วันนี้เริ่มวันด้วยเพลงปลุกชิลล์ ^_^ // กำหนด Emotional State หรือ สภาวะทางอารมณ์ ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในตัวเรา เพื่อซัพพอร์ตชีวิต ให้เราได้เป็นในแบบที่ต้องการ // คล้ายกับการตั้งเป้าหมาย แต่เน้นไปที่การกำหนด quality บางอย่างในตัวเราว่าจะ “เป็น” ยังไงแทน เช่น เราจะ “ผ่อนคลาย” “เปิดรับ” “มุ่งมั่นกับสิ่งตรงหน้า” “ยืดหยุ่น” เป็นต้น ลองทำกันให้ได้บ่อยๆ มันจะช่วยให้แต่ละช่วงเวลานั้นๆ ของชีวิตมีทิศทาง #intentionSetting #NLP

gossip gallery & bar Chiang mai,Thailand

You may also like