ทั่วไป

จำเป็น กับสำคัญ บางทีเวลามันมาให้ต้องเลือกซักอย่างพร้อมๆกัน มันก็ ไม่ง่าย ที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาด // ทางเลือกนึงคือ ดูเอาจากกรอบเวลา // จำเป็นก็ใช่ สำคัญก็รู้ล่ะ แล้วมันต้องเวลานี้เท่านั้นมั้ย ?

จำเป็น กับสำคัญ บางทีเวลามันมาให้ต้องเลือกซักอย่างพร้อมๆกัน มันก็ ไม่ง่าย ที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาด // ทางเลือกนึงคือ ดูเอาจากกรอบเวลา // จำเป็นก็ใช่ สำคัญก็รู้ล่ะ แล้วมันต้องเวลานี้เท่านั้นมั้ย ?

By

จำเป็น กับสำคัญ บางทีเวลามันมาให้ต้องเลือกซักอย่างพร้อมๆกัน มันก็ ไม่ง่าย ที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาด // ทางเลือกนึงคือ ดูเอาจากกรอบเวลา // จำเป็นก็ใช่ สำคัญก็รู้ล่ะ แล้วมันต้องเวลานี้เท่านั้นมั้ย ?

You may also like