จากสิ่งที่ได้ระหว่างการโค้ชด้วยการ์ด สู่การทำงานที่เริ่มจากแรงบันดาลใจ // จากไอเดีย project ที่ฟุ้งกระจาย สู่ action plan ที่จับต้องได้ บนแนวทางที่ชัดเจน // คิด ในมุมที่อาจเคยมองข้าม…
ทั่วไป

จากสิ่งที่ได้ระหว่างการโค้ชด้วยการ์ด สู่การทำงานที่เริ่มจากแรงบันดาลใจ // จากไอเดีย project ที่ฟุ้งกระจาย สู่ action plan ที่จับต้องได้ บนแนวทางที่ชัดเจน // คิด ในมุมที่อาจเคยมองข้าม…

จากสิ่งที่ได้ระหว่างการโค้ชด้วยการ์ด สู่การทำงานที่เริ่มจากแรงบันดาลใจ // จากไอเดีย project ที่ฟุ้งกระจาย สู่ action plan ที่จับต้องได้ บนแนวทางที่ชัดเจน // คิด ในมุมที่อาจเคยมองข้าม // โค้ชชิ่งการ์ด ใช้ได้ทั้งกับการโค้ชงาน และโค้ชชีวิต // สนใจโค้ชด้วยการ์ด ติดต่อได้ทาง inbox

By

จากสิ่งที่ได้ระหว่างการโค้ชด้วยการ์ด สู่การทำงานที่เริ่มจากแรงบันดาลใจ // จากไอเดีย project ที่ฟุ้งกระจาย สู่ action plan ที่จับต้องได้ บนแนวทางที่ชัดเจน // คิด ในมุมที่อาจเคยมองข้าม // โค้ชชิ่งการ์ด ใช้ได้ทั้งกับการโค้ชงาน และโค้ชชีวิต // สนใจโค้ชด้วยการ์ด ติดต่อได้ทาง inbox

You may also like