จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า … เริ่มต้นที่ ถามได้ ตอบได้ แล้วต้องเอาไปทำด้วย ถ้ามัวนั่งนิ่งๆรอให้โชคช่วยคงยากที่จะไปถึงฝัน #การ์ดเลือกคน
ทั่วไป

จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า … เริ่มต้นที่ ถามได้ ตอบได้ แล้วต้องเอาไปทำด้วย ถ้ามัวนั่งนิ่งๆรอให้โชคช่วยคงยากที่จะไปถึงฝัน #การ์ดเลือกคน

จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า … เริ่มต้นที่ ถามได้ ตอบได้ แล้วต้องเอาไปทำด้วย ถ้ามัวนั่งนิ่งๆรอให้โชคช่วยคงยากที่จะไปถึงฝัน #การ์ดเลือกคน

By

จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า … เริ่มต้นที่ ถามได้ ตอบได้ แล้วต้องเอาไปทำด้วย ถ้ามัวนั่งนิ่งๆรอให้โชคช่วยคงยากที่จะไปถึงฝัน #การ์ดเลือกคน

You may also like