จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในทีม มองเห็นฝัน แล้วเดินหน้าฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกัน // เพื่อให้เราได้แบบนั้น การพูดคุย เพื่อให้เห็นคุณค่าของตัวงานที่ใกล้เคียงกันทั้งทีม จึงเป็นเรื่องจำเป็น
ทั่วไป

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในทีม มองเห็นฝัน แล้วเดินหน้าฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกัน // เพื่อให้เราได้แบบนั้น การพูดคุย เพื่อให้เห็นคุณค่าของตัวงานที่ใกล้เคียงกันทั้งทีม จึงเป็นเรื่องจำเป็น

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในทีม มองเห็นฝัน แล้วเดินหน้าฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกัน // เพื่อให้เราได้แบบนั้น การพูดคุย เพื่อให้เห็นคุณค่าของตัวงานที่ใกล้เคียงกันทั้งทีม จึงเป็นเรื่องจำเป็น

By

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในทีม มองเห็นฝัน แล้วเดินหน้าฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกัน // เพื่อให้เราได้แบบนั้น การพูดคุย เพื่อให้เห็นคุณค่าของตัวงานที่ใกล้เคียงกันทั้งทีม จึงเป็นเรื่องจำเป็น

You may also like