จริงแท้ // คนที่เคยรับการโค้ชจากผม จะชินกับประโยคนี้ // จะช่วยใคร เอาตัวเองให้รอดก่อน
ทั่วไป

จริงแท้ // คนที่เคยรับการโค้ชจากผม จะชินกับประโยคนี้ // จะช่วยใคร เอาตัวเองให้รอดก่อน

จริงแท้ // คนที่เคยรับการโค้ชจากผม จะชินกับประโยคนี้ // จะช่วยใคร เอาตัวเองให้รอดก่อนMentors Channel

By

จริงแท้ // คนที่เคยรับการโค้ชจากผม จะชินกับประโยคนี้ // จะช่วยใคร เอาตัวเองให้รอดก่อน


Mentors Channel

You may also like