ทั่วไป

จริงอยู่ ที่ว่า ยาดีมักมีรสขม แต่การจะป้อนยา จำเป็นจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสม และสมควรแก่เวลา // การพยายามคอมเม้นท์ ชี้ความจริงให้เห็น หรือสั่งสอน คนที่อยู่ตรงหน้า ให้แน่ใจว่า มุ่งเน้นเพื่อการเติบโตของคนตรงหน้า ไม่ใช่ว่าเพื่อความสะใจส่วนตัว…

จริงอยู่ ที่ว่า ยาดีมักมีรสขม แต่การจะป้อนยา จำเป็นจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสม และสมควรแก่เวลา // การพยายามคอมเม้นท์ ชี้ความจริงให้เห็น หรือสั่งสอน คนที่อยู่ตรงหน้า ให้แน่ใจว่า มุ่งเน้นเพื่อการเติบโตของคนตรงหน้า ไม่ใช่ว่าเพื่อความสะใจส่วนตัว // เบื้องหลังหน้ากากนางฟ้า ในนามของความหวังดี // พูดอะไร พูดอย่างไร พูดเมื่อไหร่ // เรื่องง่ายๆ ที่ต้องอาศัยทั้งศิลปะ และสัญชาตญาณในการตัดสินใจ #Coach #Feedback #Truth

By

จริงอยู่ ที่ว่า ยาดีมักมีรสขม แต่การจะป้อนยา จำเป็นจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสม และสมควรแก่เวลา // การพยายามคอมเม้นท์ ชี้ความจริงให้เห็น หรือสั่งสอน คนที่อยู่ตรงหน้า ให้แน่ใจว่า มุ่งเน้นเพื่อการเติบโตของคนตรงหน้า ไม่ใช่ว่าเพื่อความสะใจส่วนตัว // เบื้องหลังหน้ากากนางฟ้า ในนามของความหวังดี // พูดอะไร พูดอย่างไร พูดเมื่อไหร่ // เรื่องง่ายๆ ที่ต้องอาศัยทั้งศิลปะ และสัญชาตญาณในการตัดสินใจ #Coach #Feedback #Truth

You may also like