จริงอยู่ ที่บอกกันว่า คำตอบอยู่ในคำถาม แต่การเพ่งหาคำตอบแบบซ้ำๆย้ำๆ เราอาจเจอทางตันได้ // ลองถอยหลังซักนิด กลับมาดูที่คำถามใหม่ // หยุดหาคำตอบ // โฟกัสในความเป็นไปได้ แล้วเราอาจจะเจออะไรสร้างสรรค์ๆ //…
ทั่วไป

จริงอยู่ ที่บอกกันว่า คำตอบอยู่ในคำถาม แต่การเพ่งหาคำตอบแบบซ้ำๆย้ำๆ เราอาจเจอทางตันได้ // ลองถอยหลังซักนิด กลับมาดูที่คำถามใหม่ // หยุดหาคำตอบ // โฟกัสในความเป็นไปได้ แล้วเราอาจจะเจออะไรสร้างสรรค์ๆ //…

จริงอยู่ ที่บอกกันว่า คำตอบอยู่ในคำถาม แต่การเพ่งหาคำตอบแบบซ้ำๆย้ำๆ เราอาจเจอทางตันได้ // ลองถอยหลังซักนิด กลับมาดูที่คำถามใหม่ // หยุดหาคำตอบ // โฟกัสในความเป็นไปได้ แล้วเราอาจจะเจออะไรสร้างสรรค์ๆ // จะงานโค้ชชีวิต โค้ชงาน หรือการออกแบบ ก็ใช้ได้เช่นกัน // มาเรียนคลาสออกแบบ เอาไปใช้กับเรื่องโค้ชด้วย ^_^

By

จริงอยู่ ที่บอกกันว่า คำตอบอยู่ในคำถาม แต่การเพ่งหาคำตอบแบบซ้ำๆย้ำๆ เราอาจเจอทางตันได้ // ลองถอยหลังซักนิด กลับมาดูที่คำถามใหม่ // หยุดหาคำตอบ // โฟกัสในความเป็นไปได้ แล้วเราอาจจะเจออะไรสร้างสรรค์ๆ // จะงานโค้ชชีวิต โค้ชงาน หรือการออกแบบ ก็ใช้ได้เช่นกัน // มาเรียนคลาสออกแบบ เอาไปใช้กับเรื่องโค้ชด้วย ^_^

You may also like