ทั่วไป

คำถาม สำคัญกว่าคำตอบ เราอาจจะไม่ได้หาคำตอบที่แท้จริงไม่เจอ แต่อาจเพราะเราหาคำถามที่แท้จริง ไม่เจอ ต่างหาก / ทุกวันนี้เราเจอกับการ ตัดทอน เหมารวม บิดเบือน ข้อเท็จจริง เต็มไปหมด /…

คำถาม สำคัญกว่าคำตอบ เราอาจจะไม่ได้หาคำตอบที่แท้จริงไม่เจอ แต่อาจเพราะเราหาคำถามที่แท้จริง ไม่เจอ ต่างหาก / ทุกวันนี้เราเจอกับการ ตัดทอน เหมารวม บิดเบือน ข้อเท็จจริง เต็มไปหมด / ฝึกคลี่คลายทุกคำถามที่คลุมเครือ แล้วเราน่าจะพบคำถามที่แท้จริง คุณว่างั้นมั้ย? #MetaModel #NLP

By

คำถาม สำคัญกว่าคำตอบ เราอาจจะไม่ได้หาคำตอบที่แท้จริงไม่เจอ แต่อาจเพราะเราหาคำถามที่แท้จริง ไม่เจอ ต่างหาก / ทุกวันนี้เราเจอกับการ ตัดทอน เหมารวม บิดเบือน ข้อเท็จจริง เต็มไปหมด / ฝึกคลี่คลายทุกคำถามที่คลุมเครือ แล้วเราน่าจะพบคำถามที่แท้จริง คุณว่างั้นมั้ย? #MetaModel #NLP

You may also like