คำถามน่าสนใจจากการ Debate ของทรัมป์กับฮิลลารี่ เมื่อเช้านี้ “จงบอกข้อดีของคู่แข่งมาอย่างนึง” // ในการพัฒนาตัวเอง หรือเตรียมความพร้อมไม่ว่าเรื่องไหน // เมื่อบอกข้อดีของคู่แข่งได้ คำถามต่อไปคือ ข้อดีนั้นเรามีหรือไม่มี ? //…
ทั่วไป

คำถามน่าสนใจจากการ Debate ของทรัมป์กับฮิลลารี่ เมื่อเช้านี้ “จงบอกข้อดีของคู่แข่งมาอย่างนึง” // ในการพัฒนาตัวเอง หรือเตรียมความพร้อมไม่ว่าเรื่องไหน // เมื่อบอกข้อดีของคู่แข่งได้ คำถามต่อไปคือ ข้อดีนั้นเรามีหรือไม่มี ? //…

คำถามน่าสนใจจากการ Debate ของทรัมป์กับฮิลลารี่ เมื่อเช้านี้ “จงบอกข้อดีของคู่แข่งมาอย่างนึง” // ในการพัฒนาตัวเอง หรือเตรียมความพร้อมไม่ว่าเรื่องไหน // เมื่อบอกข้อดีของคู่แข่งได้ คำถามต่อไปคือ ข้อดีนั้นเรามีหรือไม่มี ? // ถ้ามี … เรามีข้อดีอะไรที่เหนือกว่าเค้าอีกมั้ย? ถ้าไม่มี… เราจะต้องเริ่มต้นอย่างไร เพื่อให้เรามีข้อดีอันนั้นบ้าง // เราคงต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง แล้วเราจะทำอะไรเพิ่มขึ้น ? และ ทำอะไรให้ลดลง ?

By

คำถามน่าสนใจจากการ Debate ของทรัมป์กับฮิลลารี่ เมื่อเช้านี้ “จงบอกข้อดีของคู่แข่งมาอย่างนึง” // ในการพัฒนาตัวเอง หรือเตรียมความพร้อมไม่ว่าเรื่องไหน // เมื่อบอกข้อดีของคู่แข่งได้ คำถามต่อไปคือ ข้อดีนั้นเรามีหรือไม่มี ? // ถ้ามี … เรามีข้อดีอะไรที่เหนือกว่าเค้าอีกมั้ย? ถ้าไม่มี… เราจะต้องเริ่มต้นอย่างไร เพื่อให้เรามีข้อดีอันนั้นบ้าง // เราคงต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง แล้วเราจะทำอะไรเพิ่มขึ้น ? และ ทำอะไรให้ลดลง ?

You may also like