ความรู้เรื่องไพ่

ความรู้เรื่องไพ่

ไพ่ 1 สำรับหมายถึง 1 ปี

จำนวนไพ่ 52 ใบ จะหมายถึงจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปี

ไพ่ 52 ใบจะแบ่งออกเป็น 4 ชุดๆละ 13 ใบ หมายถึง ข้างขึ้นข้างแรม

ผลรวมจำนวนแต้มบนหน้าไพ่ทั้ง 52 ใบ จะเท่ากับ 364 แต้ม
Jack = 11 แต้ม
Queen = 12 แต้ม
King = 13 แต้ม
Joker ใบแรก = 1 แต้ม

รวมแล้วจะได้ 365 แต้ม ซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี

Joker ใบที่สอง จะแทนปี อธิกสุรทิน ซึ่งในเดือน กุมภาพันธ์จะมี 29 วัน

ไพ่ใน 1 สำรับ จะประกอบด้วย
ไพ่สีแดง จำนวน 26 ใบ
ไพ่สีดำ จำนวน 26 ใบ
ซึ่งมีความหมายว่า โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ และ ส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
ไพ่สีแดงหมายถึงโลกฝั่งตะวันออก
ไพ่สีดำหมายถึงโลกฝั่งตะวันตก
.
Jack, King & Queen จะแทนธรรมชาติของมนุษย์

Jack หมายถึง ชายหนุ่ม
King หมายถึง ชายสูงวัย
Queen จะหมายถึง หญิงสาว

ดอก จิก, ข้าวหลามตัด,โพธิ์แดง,โพธิ์ดำ จะแทน 4 สิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตคนเรา

ดอกจิก หมายถึง ความรู้
ข้าวหลามตัด หมายถึง เงินทอง ทรัพย์สมบัติ
โพธิ์แดง หมายถึง ความรัก
โพธิ์ดำ หมายถึง ความตาย

Jack ดอกจิก จะหันหลังให้ดอกจิก
King ดอกจิก จะหันข้างให้

มีความหมายว่าในวัยเด็กนั้น จะไม่ค่อยชอบศึกษาหาความรู้ แต่จะชอบการเที่ยวเล่นมากกว่า แต่พอโตขึ้นก็หันมาให้ความสำคัญในการหาความรู้มากขึ้น

Jack ข้าวหลามตัด จะหันข้างให้ข้าวหลามตัด
King ข้าวหลามตัดจะจ้องมองไปที่ข้าวหลามตัดตรงๆ
มีหมายว่าคนเราเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มจะไม่สนใจสะสมทรัพย์สมบัติเก็บออมเงินทอง ใช้จ่ายเงินตามใจตัวเอง หาได้มากก็ใช้มาก
พออายุมากขึ้นถึงเริ่มรู้จักวางแผนการใช้เงิน เนื่องมาจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น

Jack โพธิ์แดง จะหันหน้ามอง ไปที่โพธิ์แดง
King โพธิ์แดง จะหันมองข้าง
มีความหมายว่าเมื่อวัยหนุ่มคนเรา จะสนใจในเรื่องของความรักใคร่มากเป็นพิเศษ พออายุมากขึ้นความสนใจเรื่องนี้ ก็จะน้อยลง และหันไปให้ความสนใจในเรื่องอื่นแทน เช่น หน้าที่การงาน หรือ เงินทองทรัพย์สมบัติ

ไพ่โพธิ์ดำ เป็นเพียงอย่างเดียวที่ทั้ง Jack, King, Queen หันหลังให้โพธิ์ดำทั้งหมด
มีความหมายว่า ไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่ม, ชายสูงวัย หรือหญิงสาว ต่างก็ไม่มีใครอยากตาย ทุกคนกลัวความตาย

Original FB Source: https://www.facebook.com/1621643211384186/posts/2978499755698518

Similar Posts