ความชอบของเราคืออะไร? ถ้าเราเลือกได้ เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิต? // เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่อยากมี มันคงจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราได้รู้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ // แล้วจะดียิ่งกว่า ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำ มันสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เราระหว่างทางด้วย //…
ทั่วไป

ความชอบของเราคืออะไร? ถ้าเราเลือกได้ เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิต? // เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่อยากมี มันคงจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราได้รู้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ // แล้วจะดียิ่งกว่า ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำ มันสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เราระหว่างทางด้วย //…

ความชอบของเราคืออะไร? ถ้าเราเลือกได้ เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิต? // เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่อยากมี มันคงจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราได้รู้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ // แล้วจะดียิ่งกว่า ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำ มันสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เราระหว่างทางด้วย // กระบวนการ Exploring the Internal Gems จะช่วยให้เราได้รู้จัก และทำความเข้าในตัวเองในระดับที่ลึก และช่วยให้ตัวเราตัดสินใจ เลือกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง // หลังจากที่ได้โค้ชกัน คุณเจด ก็ได้ทราบ ว่าลักษณะงานแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และได้มองเห็นกับดักชีวิต ว่าอะไรคือข้อควรระวัง เพื่อในอนาคต จะได้เลือกทางเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่น // สนใจรับการโค้ช inbox เข้ามานัดเวลาได้ // นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

By

ความชอบของเราคืออะไร? ถ้าเราเลือกได้ เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิต? // เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่อยากมี มันคงจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราได้รู้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ // แล้วจะดียิ่งกว่า ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำ มันสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เราระหว่างทางด้วย // กระบวนการ Exploring the Internal Gems จะช่วยให้เราได้รู้จัก และทำความเข้าในตัวเองในระดับที่ลึก และช่วยให้ตัวเราตัดสินใจ เลือกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง // หลังจากที่ได้โค้ชกัน คุณเจด ก็ได้ทราบ ว่าลักษณะงานแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และได้มองเห็นกับดักชีวิต ว่าอะไรคือข้อควรระวัง เพื่อในอนาคต จะได้เลือกทางเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่น // สนใจรับการโค้ช inbox เข้ามานัดเวลาได้ // นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

You may also like