ความจริงคือ เราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนเดิมเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้ 100% // มันขึ้นอยู่ที่ว่า เมื่อเปลี่ยนแล้ว เรายอมรับ ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มั้ย // ยอมรับได้ก็ค่อนไปทางแฮปปี้ ใครถามก็ชื่นชม บอกว่าดี //…
ทั่วไป

ความจริงคือ เราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนเดิมเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้ 100% // มันขึ้นอยู่ที่ว่า เมื่อเปลี่ยนแล้ว เรายอมรับ ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มั้ย // ยอมรับได้ก็ค่อนไปทางแฮปปี้ ใครถามก็ชื่นชม บอกว่าดี //…

ความจริงคือ เราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนเดิมเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้ 100% // มันขึ้นอยู่ที่ว่า เมื่อเปลี่ยนแล้ว เรายอมรับ ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มั้ย // ยอมรับได้ก็ค่อนไปทางแฮปปี้ ใครถามก็ชื่นชม บอกว่าดี // แต่ถ้าผลของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ตรงกับใจ อะไรที่เราเคยได้กลับไม่ได้ แล้วเรายอมรับไม่ไหว ก็อาจจะผิดหวัง เสียใจ เป็นธรรมดา // มันไม่ใช่แค่เค้าเปลี่ยนไป ตัวเราเองก็ไม่ใช่คนเดิมเหมือนกัน // หาจุดที่พอดีกับชีวิตให้เจอ

By

ความจริงคือ เราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนเดิมเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้ 100% // มันขึ้นอยู่ที่ว่า เมื่อเปลี่ยนแล้ว เรายอมรับ ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มั้ย // ยอมรับได้ก็ค่อนไปทางแฮปปี้ ใครถามก็ชื่นชม บอกว่าดี // แต่ถ้าผลของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ตรงกับใจ อะไรที่เราเคยได้กลับไม่ได้ แล้วเรายอมรับไม่ไหว ก็อาจจะผิดหวัง เสียใจ เป็นธรรมดา // มันไม่ใช่แค่เค้าเปลี่ยนไป ตัวเราเองก็ไม่ใช่คนเดิมเหมือนกัน // หาจุดที่พอดีกับชีวิตให้เจอ

You may also like