ทั่วไป

ขับรถเกียร์1ว่ากินน้ำมันมากแล้ว เกียร์ถอยหลังกินมากกว่าอีก // เริ่มต้นสร้างนิสัยว่าใช้พลังใจมากแล้ว จะถอยกลับไปแก้ไข อาจต้องใช้พลังมากกว่าอีก! // นึกขึ้นได้จากบทความขับรถประหยัดพลังงาน

ขับรถเกียร์1ว่ากินน้ำมันมากแล้ว เกียร์ถอยหลังกินมากกว่าอีก // เริ่มต้นสร้างนิสัยว่าใช้พลังใจมากแล้ว จะถอยกลับไปแก้ไข อาจต้องใช้พลังมากกว่าอีก! // นึกขึ้นได้จากบทความขับรถประหยัดพลังงาน

By

ขับรถเกียร์1ว่ากินน้ำมันมากแล้ว เกียร์ถอยหลังกินมากกว่าอีก // เริ่มต้นสร้างนิสัยว่าใช้พลังใจมากแล้ว จะถอยกลับไปแก้ไข อาจต้องใช้พลังมากกว่าอีก! // นึกขึ้นได้จากบทความขับรถประหยัดพลังงาน

You may also like