ทั่วไป

ขณะที่โลกภายนอกเราวางแพลนอย่างดี แล้วก็ก้าวเดินออกไป อย่าลืมเตรียมความพร้อมให้กับโลกภายใน ด้วยการ นึกถึงภาพความสำเร็จให้ชัดเจน // ในวันที่เราสำเร็จ เราอยู่ที่ไหน ในอาคารหรือนอกอาคาร กลางคืนหรือกลางวัน ที่ตรงนั้น เบื้องหน้าเราจะได้เห็นอะไร ข้างๆเรา มีใครอยู่บ้าง…

ขณะที่โลกภายนอกเราวางแพลนอย่างดี แล้วก็ก้าวเดินออกไป อย่าลืมเตรียมความพร้อมให้กับโลกภายใน ด้วยการ นึกถึงภาพความสำเร็จให้ชัดเจน // ในวันที่เราสำเร็จ เราอยู่ที่ไหน ในอาคารหรือนอกอาคาร กลางคืนหรือกลางวัน ที่ตรงนั้น เบื้องหน้าเราจะได้เห็นอะไร ข้างๆเรา มีใครอยู่บ้าง เราได้ยินเสียงอะไร เรารู้สึกยังไง // นึกให้ครบ รู้สึกให้ชัด ทำบ่อยๆ แล้วสมองของเรา จะสั่งการให้ร่างกาย ทำจนเราได้แบบนั้น จริงๆ #NLP technique #Visualize #Attraction

By

ขณะที่โลกภายนอกเราวางแพลนอย่างดี แล้วก็ก้าวเดินออกไป อย่าลืมเตรียมความพร้อมให้กับโลกภายใน ด้วยการ นึกถึงภาพความสำเร็จให้ชัดเจน // ในวันที่เราสำเร็จ เราอยู่ที่ไหน ในอาคารหรือนอกอาคาร กลางคืนหรือกลางวัน ที่ตรงนั้น เบื้องหน้าเราจะได้เห็นอะไร ข้างๆเรา มีใครอยู่บ้าง เราได้ยินเสียงอะไร เรารู้สึกยังไง // นึกให้ครบ รู้สึกให้ชัด ทำบ่อยๆ แล้วสมองของเรา จะสั่งการให้ร่างกาย ทำจนเราได้แบบนั้น จริงๆ #NLP technique #Visualize #Attraction

You may also like