ทั่วไป

ก็ดีนะ, สุดยอดไปเลย, ก็โอเคล่าาาา, ไม่ได้เรื่อง, ไปทำมาใหม่ // ไม่ว่าจะฟีดแบคแบบไหนก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน // เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรไว้ – ไม่รู้จุดไหนที่ควรพัฒนาต่อ // จะให้ดี ระบุข้อดี…

ก็ดีนะ, สุดยอดไปเลย, ก็โอเคล่าาาา, ไม่ได้เรื่อง, ไปทำมาใหม่ // ไม่ว่าจะฟีดแบคแบบไหนก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน // เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรไว้ – ไม่รู้จุดไหนที่ควรพัฒนาต่อ // จะให้ดี ระบุข้อดี สิ่งที่เราชอบ เป็นข้อๆ ต่อด้วย 1-2 ประเด็นหลักๆที่ควรปรับปรุง-พัฒนาต่อ // ปิดท้ายด้วยการทวนข้อดี-ข้อแก้ไขเป็นข้อๆ เพื่อให้ผู้ฟังเค้าจำได้ // เป็นการฟีดแบคแบบชัดชัด ที่แสดงความจริงใจต่อผู้ฟังจริงๆ ไม่ใช่การตอบส่งๆให้ผ่านๆไป // ใช้ได้ทั้งพ่อแม่ เจ้านายลูกน้อง ครูอาจารย์ เพื่อน #NLP #Feedback

By

ก็ดีนะ, สุดยอดไปเลย, ก็โอเคล่าาาา, ไม่ได้เรื่อง, ไปทำมาใหม่ // ไม่ว่าจะฟีดแบคแบบไหนก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน // เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรไว้ – ไม่รู้จุดไหนที่ควรพัฒนาต่อ // จะให้ดี ระบุข้อดี สิ่งที่เราชอบ เป็นข้อๆ ต่อด้วย 1-2 ประเด็นหลักๆที่ควรปรับปรุง-พัฒนาต่อ // ปิดท้ายด้วยการทวนข้อดี-ข้อแก้ไขเป็นข้อๆ เพื่อให้ผู้ฟังเค้าจำได้ // เป็นการฟีดแบคแบบชัดชัด ที่แสดงความจริงใจต่อผู้ฟังจริงๆ ไม่ใช่การตอบส่งๆให้ผ่านๆไป // ใช้ได้ทั้งพ่อแม่ เจ้านายลูกน้อง ครูอาจารย์ เพื่อน #NLP #Feedback

You may also like