ทั่วไป

กาแฟแก้วนึง ถึงจะประกอบด้วย กาแฟเมล็ดพันธ์ที่ดีที่สุดในโลก ปริมาณเยอะที่สุด น้ำตาลที่ดีที่สุดในโลก ใส่เยอะๆ นมคุณภาพดีที่สุดในโลก จัดเต็มๆ เสริฟมาในแก้วเซรามิค ที่เกรดดีที่สุดในโลก ก็ใช่ว่าจะได้กาแฟที่อร่อยที่สุดในโลก — พอดี -…

กาแฟแก้วนึง ถึงจะประกอบด้วย กาแฟเมล็ดพันธ์ที่ดีที่สุดในโลก ปริมาณเยอะที่สุด น้ำตาลที่ดีที่สุดในโลก ใส่เยอะๆ นมคุณภาพดีที่สุดในโลก จัดเต็มๆ เสริฟมาในแก้วเซรามิค ที่เกรดดีที่สุดในโลก ก็ใช่ว่าจะได้กาแฟที่อร่อยที่สุดในโลก — พอดี – พอ – ดี

By

กาแฟแก้วนึง ถึงจะประกอบด้วย กาแฟเมล็ดพันธ์ที่ดีที่สุดในโลก ปริมาณเยอะที่สุด น้ำตาลที่ดีที่สุดในโลก ใส่เยอะๆ นมคุณภาพดีที่สุดในโลก จัดเต็มๆ เสริฟมาในแก้วเซรามิค ที่เกรดดีที่สุดในโลก ก็ใช่ว่าจะได้กาแฟที่อร่อยที่สุดในโลก — พอดี – พอ – ดี

You may also like