การ์ด มีไว้ เพื่อให้ขยับออกจากชุดข้อความ+คำถามที่เราคุ้นเคย เพราะถ้าถามคำถามเดิม เราก็มักจะตอบด้วยคำตอบเดิม // ขอแค่เรามีความตั้งใจ อยากก้าวไปข้างหน้าให้ได้ จะเลือกได้การ์ดใบไหน ก็ไม่ต่างกัน // การ์ดใบที่ได้นี้กำลังจะบอกอะไรเรา แล้วเรา จะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง…
ทั่วไป

การ์ด มีไว้ เพื่อให้ขยับออกจากชุดข้อความ+คำถามที่เราคุ้นเคย เพราะถ้าถามคำถามเดิม เราก็มักจะตอบด้วยคำตอบเดิม // ขอแค่เรามีความตั้งใจ อยากก้าวไปข้างหน้าให้ได้ จะเลือกได้การ์ดใบไหน ก็ไม่ต่างกัน // การ์ดใบที่ได้นี้กำลังจะบอกอะไรเรา แล้วเรา จะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง…

การ์ด มีไว้ เพื่อให้ขยับออกจากชุดข้อความ+คำถามที่เราคุ้นเคย เพราะถ้าถามคำถามเดิม เราก็มักจะตอบด้วยคำตอบเดิม // ขอแค่เรามีความตั้งใจ อยากก้าวไปข้างหน้าให้ได้ จะเลือกได้การ์ดใบไหน ก็ไม่ต่างกัน // การ์ดใบที่ได้นี้กำลังจะบอกอะไรเรา แล้วเรา จะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง ยังไง

By

การ์ด มีไว้ เพื่อให้ขยับออกจากชุดข้อความ+คำถามที่เราคุ้นเคย เพราะถ้าถามคำถามเดิม เราก็มักจะตอบด้วยคำตอบเดิม // ขอแค่เรามีความตั้งใจ อยากก้าวไปข้างหน้าให้ได้ จะเลือกได้การ์ดใบไหน ก็ไม่ต่างกัน // การ์ดใบที่ได้นี้กำลังจะบอกอะไรเรา แล้วเรา จะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง ยังไง

You may also like